dr n. wet. Ewa Stańczyk DipECVDI - Course Master

European Veterinary Specialist in Diagnostic Imaging.
Ewa Stańczyk jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na tej samej uczelni odbyła studia doktoranckie i uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych. W 2014 roku Ewa rozpoczęła pracę w Klinice Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitalu dla Zwierząt w Zurichu, gdzie ukończyła 4 letni program specjalizacyjny. Po zakończeniu rezydentury, w lutym 2019 roku, przystąpiła do egzaminu dyplomowego i uzyskała tytuł europejskiego specjalisty weterynaryjnej diagnostyki obrazowej (EBVS® European Specialist in Veterinary Diagnostic Imaging). Od kwietnia 2019 roku pracuje w największej europejskiej firmie teleradiologicznej, opisując badania TK, MRI i radiogramy dla uniwersytetów i szpitali dla zwierząt z całego świata. Na początku 2022 roku dołączyła na część etatu do zespołu diagnostyki obrazowej w Willows Veterinary Centre & Referral Service, gdzie poza pracą kliniczną uczy rezydentów i stażystów. Ewa jest autorem i współautorem licznych publikacji oraz współprowadzącym kursy ultrasonografii w European School of Advanced Veterinary Studies (ESAVS).

lek. wet. Mateusz Hebel

Specjalista radiologii weterynaryjnej. Wieloletni lekarz w Pracowni Diagnostyki Obrazowej USG, RTG, TK, MRI w Klinice Weterynaryjnej dr n. wet. Dariusza Niedzielskiego. W latach 2017-2022 nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (Zakład Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej). Absolwent studiów podyplomowych „Nowoczesne narzędzia diagnostyki medycznej i terapii” (Politechnika Krakowska).

Obecnie kieruje zespołem Pracowni Rezonansu Magnetycznego Katedry i Kliniki Chirurgii, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wykładowca w ramach studium specjalizacyjnego „Weterynaryjna Diagnostyka Obrazowa” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w Lublinie oraz PIW-PIB Puławy.

dr n. wet. Wojciech Kinda

Specjalista radiologii weterynaryjnej. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Do 2020 roku pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii na macierzystej uczelni. Był kierownikiem przedmiotu Radiologia weterynaryjna oraz fakultetu Ultrasonografia jamy brzusznej, dla studentów polskich i zagranicznych. Obecnie prowadzi własną praktykę, opartą głównie na teleradiologii i szkoleniach indywidualnych z diagnostyki obrazowej małych zwierząt.

dr n. wet. Anna Łojszczyk

Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na którym od 2006 roku jest pracownikiem naukowo dydaktycznym w Pracowni Radiologii i Ultrasonografii Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, obecnie na stanowisku adiunkta. W 2013 roku obroniła pracę doktorską z zakresu radiologii weterynaryjnej. Specjalista radiologii weterynaryjnej, członek zarządu Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, wieloletni członek EAVDI - European Association of Veterinary Diagnostic Imaging. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu diagnostyki obrazowej, a także wykładowca w ramach studium specjalizacyjnego „Weterynaryjna Diagnostyka Obrazowa” ma Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i PIW-PIB Puławy. Prowadzi liczne szkolenia weterynaryjne powiązane z diagnostyką obrazową, a także współpracuje z licznymi prywatnymi praktykami weterynaryjnymi w zakresie konsultacji obrazowych.

dr hab. Marcin Wrzosek prof. UPWr, dipl ECVN

Europejski dyplomowany specjalista z zakresu neurologii i neurochirurgii weterynaryjnej
Specjalista chorób psów i kotów
Współzałożyciel pracowni Vet Imaging
Przewodniczący sekcji neurologii weterynaryjnej PSLWMZ
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Neurologii Weterynaryjnej ESVN
Profesor uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu