Sobota 14.00-18.00

Sesja 1 lek. wet. Mateusz Hebel

 1. Wprowadzenie do tomografii komputerowej: zasady powstawania obrazu, rodzaje skanowania, tomografia wielorzędowa
 2. Przygotowanie pacjenta, ułożenie pacjenta

Sesja 2 dr n. wet. Ewa Stańczyk

 1. Metodyczne podejście do tomogramów - jak przejrzeć 9 tysięcy obrazów i nie zwariować
 2. Interpretacja zmian - co jest istotne z klinicznego punktu widzenia?
 3. Sztuka pisania opisów
Niedziela 10.00-14.00

Sesja 1 dr n. wet. Wojciech Kinda

 1. Praca z przeglądarką DICOM
  1. Najpopularniejsze przeglądarki DICOM (Radiant, Horos, Osirix)
  2. Funkcje przeglądarki wykorzystywane w trakcie oceny każdego badania TK: orientacja obrazu, synchronizacja serii, dostosowywanie okna obrazu, filtry obrazu, pomiary
  3. Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe, trójwymiarowe, wirtualna endoskopia
  4. Zapisywanie obrazów, tworzenie filmów, przydatne skróty klawiszowe

Sesja 2 dr n. wet. Wojciech Kinda

 1. Prezentacja przypadków
 2. Warsztaty – praca z przeglądarkami DICOM

Sesja 1 Ewa Stańczyk 09.00-13.00

 1. Kiedy i jak skanować głowę? Porównanie metod obrazowania (XR, TK, MR)
 2. Oko, Węzły chłonne, Ślinianki – anatomia prawidłowa, warianty anatomiczne i patologie
 3. Jama ustna, Gardziel i Krtań - anatomia prawidłowa i patologie
 4. Szyja – wskazania do badania, anatomia prawidłowa i patologie

Sesja 2 Anna Łojszczyk 13.30 -18.00

 1. Anatomia prawidłowa, warianty anatomiczne
 2. Jama nosowa i zatoki - zmiany zapalne - rhinitis, polipy, procesy nowotworowe, różnicowanie zmian. Zmiany pourazowe. Zmiany rozwojowe u zwierząt brachycefalicznych.
 3. Stawy skroniowo żuchwowe - zmiany zwyrodnieniowe, dysplazja, zmiany pourazowe, zapalne, nowotworowe. Zmiany mięśniowe.
 4. Ucho - atrezja kanał słuchowego, zmiany zapalne, otolity, zmiany polipowate, nowotworowe, przetoki
 5. Czaszka - zmiany rozwojowe, zapalne, nowotworowe, pourazowe

*przerwa kawowa po każdym wykładzie 15 min

Sesja 1 Mateusz Hebel 09.00-14.00

 1. Mózgowie
  1. układ komorowy i wodogłowie, obrzęk mózu,
  2. choroby rozwojowe,
  3. urazy, krwotok, choroby naczyniowe mózgu,
  4. zapalenia móżgu (zakaźne i niezakaźne),
  5. nowotwory,
  6. nerwy czaszkowe

Sesja 2 Wojciech Kinda 14.00-18.00

 1. Tomografia komputerowa kręgosłupa
  1. Protokoły skanowania kręgosłupa, pozycjonowanie pacjenta
  2. Badanie natywne, badanie z użyciem dożylnego środka kontrastowego oraz mielo-tomografia.
  3. Anatomia tomograficzna kręgosłupa.
  4. Patologie kręgów, rdzenia kręgowego oraz nerwów rdzeniowych, możliwe do zdiagnozowania poszczególnymi metodami tomograficznymi.
  5. Typ pacjenta i charakter objawów klinicznych – która metoda obrazowania TK będzie wystarczająca?

Sesja 1 dr hab. Marcinem Wrzoskiem prof. UPWr 17.00-20.00

 1. Obraz kliniczny pacjenta w relacji z zaawansowanym obrazowaniem
 2. Neurolokalizacja w zastosowaniu obrazowym.
 3. Objawy kliniczne w relacji z obrazowaniem mózgowie, zmian wewnątrzczaszkowych.

Sesja 1 Mateusz Hebel 09.00-13.00

 1. Kończyna piersiowa:
  1. Protokoły skanowania kończyn z uwzględnieniem kości i tkanek miękkich
  2. Artrografia tomografii komputerowej jako uzupełnienie obrazowania stawów
  3. Anatomia tomograficzna stawów kończyny piersiowej
  4. Choroby okresu wzrostu (osteochondroza, dysplazja stawu łokciowego)
  5. Choroby tkanek miękkich okołostawowych (miopatie zapalne, zapalenia tkanki łącznej)
  6. nowotwory kości i tkanek miękkich
  7. urazy (złamania, zwichnięcia)
  8. zapalenia kości (infekcyjne i nieinfekcyjne)
  9. wady rozwojowe, deformacje kątowe kości kończyny

Sesja 2 Ewa Stańczyk 13.30-18.00

 1. Kończyna miedniczna - wskazania do badania TK, porównanie metod obrazowania (XR, TK, MRI)
 2. Biodra, kolana, stawy skokowe - jak je skanować? Wskazania do badania z kontrastem. Artrografia
 3. Anatomia prawidłowa kończyny miednicznej: pies vs kot
 4. Patologie
  1. Choroby okresu wzrostu (OC/OCD, dysplazja stawów biodrowych)
  2. Urazy (desmopatie, tendinopatie, zwichnięcia, złamania)
  3. Wady wrodzone, choroby rozwojowe, choroby metaboliczne
  4. Zapalenia kości
  5. Nowotwory
  6. Choroby tkanek miękkich

*przerwa kawowa po każdym wykładzie 15 min

 • Zebranie informacji z poprzednich spotkań online
 • Zajęcia praktyczne przypadki do analizy własnej
 • Sesja praktyczna

Sesja 1 Wojciech Kinda 09.00-13.00

 1. Tomografia komputerowa w chorobach wątroby
  1. Protokoły skanowania wątroby, badanie kontrastowe wielofazowe.
  2. Anatomia tomograficzna wątroby
  3. Możliwości tomografii komputerowej w diagnostyce zmian miąższowych wątroby
  4. Guzy wątroby i inne zmiany ogniskowe
  5. Badanie TK jako złoty standard w diagnostyce anomalii naczyniowych wątroby
  6. Przykłady innych anomalii naczyniowych jamy brzusznej, niezwiązanych z wątrobą
  7. Choroby dróg żółciowych w obrazie TK

Sesja 2 Mateusz Hebel 13.30-18.00

 1.  Tomografia komputerowa płuc:
  1. protokoły skanowania, optymalizacja jakości obrazu płuc
  2. anatomia tomograficzna płuc
  3. wykorzystanie przekształceń MIP i MinIP
  4. interpretacja zmian płucnych w obrazie TK
  5. choroby zapalne oskrzeli i płuc (zakaźne, niezakaźne)
  6. choroby naczyniowe płuc
  7. choroby nowotworowe oskrzeli i płuc

*przerwa kawowa po każdym wykładzie 15 min

Sesja 1 Ewa Stańczyk 09.00-13.00

 1. Serce i duże naczynia
  1. Metody obrazowania serca i naczyń (badania kontrastowe, bramkowanie). Anatomia prawidłowa.
  2. Choroby osierdzia
  3. Choroby serca (wady wrodzone i nabyte)
  4. Zmiany w naczyniach płucnych (oligemia, nadciśnienie płucne, zatorowość, dilofilarioza)
  5. Choroby dużych naczyń
 2. Śródpiersie i przełyk
  1. Wskazania do badania, metody obrazowania, obraz prawidłowy i warianty anatomiczne
  2. Wady rozwojowe
  3. Urazy – odma śródpiersiowa, hemomediastinum
  4. Choroby zapalne – zapalenie węzłów chłonnych, zapalenie śródpiersia
  5. Nowotwory śródpiersia
  6. Przełyk olbrzymi
  7. Zapalenie przełyku
  8. Ropień okołoprzełykowy
  9. Nowotwory przełyku
 3. Jama opłucnej
  1. Limfangiografia TK
  2. Odma opłucnowa
  3. Płyn w jamie opłucnej
  4. Zapalenie opłucnej
  5. Nowotwory opłucnej
 4. Ściana klatki piersiowej i przepona
  1. Anatomia prawidłowa.
  2. Patologie: Wady wrodzone
   1. Urazy
   2. Zapalenia
   3. Nowotwory
   4. Przepukliny

Sesja 2 Anna Łojszczyk 13.30-18.00

 1. Trzustka - obraz prawidłowy, zapalenia, torbiele, zmiany ogniskowe, nowotwory
 2. Przewód pokarmowy - obraz prawidłowy, ciała obce, perforacje, wrzody, zmiany nowotworowe, zapalna. Nieprawidłowości wpustu żołądka oraz rozworu przełykowego przepony.

*przerwa kawowa po każdym wykładzie 15 min

Sesja 1 Wojciech Kinda

 1.  Tomografia komputerowa układu moczowego, przestrzeni zaotrzewnowej oraz nadnerczy
  1. Protokoły skanowania układu moczowego, badanie kontrastowe wielofazowe
  2. Anatomia tomograficzna układu moczowego.
  3. Choroby nerek możliwe do zdiagnozowania w badaniu TK.
  4. Patologie moczowodów: ektopia, niedrożność
  5. Choroby pęcherza moczowego, badanie TK jako metoda pomocnicza w ocenie guzów pęcherza moczowego i cewki moczowej. Niedrożność cewki moczowej
  6. Badanie TK nadnerczy. Obraz prawidłowy, pomiary nadnerczy.
  7. Zmiany rozrostowe nadnerczy, guzy nadnerczy inwazyjne.
  8. Patologie przestrzeni zaotrzewnowej: nowotwory, krwotoki, ropnie
  9. Anomalie naczyń głównych jamy brzusznej.

Sesja 2 Anna Łojszczyk

 1. Śledziona - obraz prawidłowy, zawał i skręt śledzony, zmiany ogniskowe, nowotworowe, pourazowe.
 2. Węzy chłonne, układ limfatyczny, ocena, obrazowanie. Węzły chłonne reaktywne, zmienione nowotworowo, przerzuty.
 3. Prawidłowy i chorobowy obraz macicy, gruczoł krokowego, jąder - przydatność badania tomograficznego w porównaniu z innymi metodami diagnostyki obrazowej. Powikłania pooperacyjne.
 4. Zmiany pourazowe w jamie otrzewnej

Anna Łojszczyk, Mateusz Hebel

 • Zebranie informacji z poprzednich spotkań online
 • Zajęcia praktyczne przypadki do analizy własnej
 • Sesja praktyczna

Terminy spotkań do ustalenia.

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.