dr n. wet. Ewa Stańczyk DipECVDI - Course Master

European Veterinary Specialist in Diagnostic Imaging.
Ewa Stańczyk jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na tej samej uczelni odbyła studia doktoranckie i uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych. W 2014 roku Ewa rozpoczęła pracę w Klinice Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitalu dla Zwierząt w Zurichu, gdzie ukończyła 4 letni program specjalizacyjny. Po zakończeniu rezydentury, w lutym 2019 roku, przystąpiła do egzaminu dyplomowego i uzyskała tytuł europejskiego specjalisty weterynaryjnej diagnostyki obrazowej (EBVS® European Specialist in Veterinary Diagnostic Imaging). Od kwietnia 2019 roku pracuje w największej europejskiej firmie teleradiologicznej, opisując badania TK, MRI i radiogramy dla uniwersytetów i szpitali dla zwierząt z całego świata. Na początku 2022 roku dołączyła na część etatu do zespołu diagnostyki obrazowej w Willows Veterinary Centre & Referral Service, gdzie poza pracą kliniczną uczy rezydentów i stażystów. Ewa jest autorem i współautorem licznych publikacji oraz współprowadzącym kursy ultrasonografii w European School of Advanced Veterinary Studies (ESAVS).

dr n. wet. Tomasz Piasecki

Tomasz Piasecki ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 2000 roku. W 2004 roku obronił doktorat i rozpoczął pracę jako adiunkt w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończył studia specjalizacyjne i uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób drobiu i ptaków ozdobnych, chorób zwierząt futerkowych oraz chorób zwierząt nieudomowionych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół patologii, diagnostyki oraz leczenia zwierząt egzotycznych, laboratoryjnych i wolnożyjących. Od 2005 roku współprowadzi Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zwierząt Egzotycznych, Przychodnię Weterynaryjną Zwierzyniec we Wrocławiu. Doktor Tomasz Piasecki jest autorem i współautorem przeszło 100 publikacji, prowadzi liczne kursy oraz wykłady z zakresu medycyny zwierząt egzotycznych. Jest wykładowcą wielu kursów specjalizacyjnych prowadzonych przez Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego.

lek. wet. Justyna Ignaszak-Dziech

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zawodowo związana z Przychodnią Weterynaryjną Zwierzyniec we Wrocławiu gdzie na co dzień zajmuje się chirurgią, stomatologią oraz diagnostyką obrazową małych ssaków. Doświadczenie w tym zakresie zdobywała już w czasie studiów pod okiem dr. n. wet. Tomasza Piaseckiego. Swoje zainteresowania rozwija uczestnicząc w konferencjach, warsztatach oraz podczas staży w Polsce i za granicą. Autorka artykułów, doniesień naukowych, wykładów i warsztatów. Poza pracą kliniczną bada strukturę zębów małych ssaków we współpracy z zakładem Histologii i Embriologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.