Sobota 14.00-18.00

Sesja 1 lek. wet. Mateusz Hebel

 1. Wprowadzenie do tomografii komputerowej:
  • zasady powstawania obrazu, rodzaje skanowania, tomografia wielorzędowa
 2. Przygotowanie pacjenta, ułożenie pacjenta.

Sesja 2 dr n. wet. Wojciech Kinda

 1. Praca z przeglądarką DICOM:
  • najpopularniejsze przeglądarki DICOM (Radiant, Horos, Osirix)
  • funkcje przeglądarki wykorzystywane w trakcie oceny każdego badania TK: orientacja obrazu, synchronizacja serii, dostosowywanie okna obrazu, filtry obrazu, pomiary
  • rekonstrukcje wielopłaszczyznowe, trójwymiarowe, wirtualna endoskopia
  • zapisywanie obrazów, tworzenie filmów, przydatne skróty klawiszowe
Niedziela 10.00-14.00

Sesja 1 dr n. wet. Ewa Stańczyk

 1. Metodyczne podejście do tomogramów - jak przejrzeć 9 tysięcy obrazów i nie zwariować?
 2. Interpretacja zmian - co jest istotne z klinicznego punktu widzenia?
 3. Sztuka pisania opisów

Sesja 2 dr n. wet. Anna Łojszczyk

 1. Prezentacja przypadków
 2. Warsztaty – praca z przeglądarkami DICOM

Wykładowcy: lek. wet. Mateusz Hebel, dr n. wet. Wojciech Kinda, dr n. wet. Ewa Stańczyk, dr n. wet. Anna Łojszczyk

Sesja 1

 1. Anatomia prawidłowa, warianty anatomiczne
 2. Jama nosowa i zatoki - zmiany zapalne - rhinitis, polipy, procesy nowotworowe, różnicowanie zmian. Zmiany pourazowe. Zmiany rozwojowe u zwierząt brachycefalicznych.
 3. Stawy skroniowo żuchwowe - zmiany zwyrodnieniowe, dysplazja, zmiany pourazowe, zapalne, nowotworowe. Zmiany mięśniowe.
 4. Ucho - atrezja kanał słuchowego, zmiany zapalne, otolity, zmiany polipowate, nowotworowe, przetoki
 5. Czaszka - zmiany rozwojowe, zapalne, nowotworowe, pourazowe

Sesja 2

 1. Kiedy i jak skanować głowę? Porównanie metod obrazowania (XR, TK, MR)
 2. Oko, węzły chłonne, ślinianki – anatomia prawidłowa, warianty anatomiczne i patologie
 3. Jama ustna, gardziel i krtań - anatomia prawidłowa i patologie
 4. Szyja – wskazania do badania, anatomia prawidłowa i patologie

Sesja 1

 1. Mózgowie
  • Układ komorowy i wodogłowie, obrzęk mózgu,
  • Choroby rozwojowe,
  • Urazy, krwotok, choroby naczyniowe mózgu,
  • Zapalenia mózgu (zakaźne i niezakaźne),
  • Nowotwory,
  • Nerwy czaszkowe

Sesja 2

 1. Tomografia komputerowa kręgosłupa
  • Protokoły skanowania kręgosłupa, pozycjonowanie pacjenta
  • Badanie natywne, badanie z użyciem dożylnego środka kontrastowego oraz mielo-tomografia.
  • Anatomia tomograficzna kręgosłupa.
  • Patologie kręgów, rdzenia kręgowego oraz nerwów rdzeniowych, możliwe do zdiagnozowania poszczególnymi metodami tomograficznymi.
  • Typ pacjenta i charakter objawów klinicznych – która metoda obrazowania TK będzie wystarczająca?

Sesja 1

 1. Kończyna piersiowa:
  • Protokoły skanowania kończyn z uwzględnieniem kości i tkanek miękkich
  • Artrografia tomografii komputerowej jako uzupełnienie obrazowania stawów
  • Anatomia tomograficzna stawów kończyny piersiowej
  • Choroby okresu wzrostu (osteochondroza, dysplazja stawu łokciowego)
  • Choroby tkanek miękkich okołostawowych (miopatie zapalne, zapalenia tkanki łącznej)
  • Nowotwory kości i tkanek miękkich
  • Urazy (złamania, zwichnięcia)
  • Zapalenia kości (infekcyjne i nieinfekcyjne)
  • Wady rozwojowe, deformacje kątowe kości kończyny

Sesja 2

 1. Kończyna miedniczna - wskazania do badania TK, porównanie metod obrazowania (XR, TK, MRI)
 2. Biodra, kolana, stawy skokowe - jak je skanować? Wskazania do badania z kontrastem. Artrografia
 3. Anatomia prawidłowa kończyny miednicznej: pies vs kot
 4. Patologie
  • Choroby okresu wzrostu (OC/OCD, dysplazja stawów biodrowych)
  • Urazy (desmopatie, tendinopatie, zwichnięcia, złamania)
  • Wady wrodzone, choroby rozwojowe, choroby metaboliczne
  • Zapalenia kości
  • Nowotwory
  • Choroby tkanek miękkich

 • Zebranie informacji z poprzednich spotkań online,
 • Sesja praktyczna,
 • Praca na stacjach roboczych,
 • Omawianie przypadków

Sesja 1

 1. Serce i duże naczynia
  • Metody obrazowania serca i naczyń (badania kontrastowe, bramkowanie). Anatomia prawidłowa.
  • Choroby osierdzia
  • Choroby serca (wady wrodzone i nabyte)
  • Zmiany w naczyniach płucnych (oligemia, nadciśnienie płucne, zatorowość, dilofilarioza)
  • Choroby dużych naczyń
 2. Śródpiersie i przełyk
  • Wskazania do badania, metody obrazowania, obraz prawidłowy i warianty anatomiczne
  • Wady rozwojowe
  • Urazy – odma śródpiersiowa, hemomediastinum
  • Choroby zapalne – zapalenie węzłów chłonnych, zapalenie śródpiersia
  • Nowotwory śródpiersia
  • Przełyk olbrzymi
  • Zapalenie przełyku
  • Ropień okołoprzełykowy
  • Nowotwory przełyku
 3. Jama opłucnej
  • Limfangiografia TK
  • Odma opłucnowa
  • Płyn w jamie opłucnej
  • Zapalenie opłucnej
  • Nowotwory opłucnej
 4. Ściana klatki piersiowej i przepona
  • Anatomia prawidłowa.
  • Patologie:
   • Urazy
   • Zapalenia
   • Nowotwory
   • Przepukliny
   • Wady wrodzone

Sesja 2

 1. Tomografia komputerowa płuc:
  • protokoły skanowania, optymalizacja jakości obrazu płuc
  • anatomia tomograficzna płuc
  • wykorzystanie przekształceń MIP i MinIP
  • interpretacja zmian płucnych w obrazie TK
  • choroby zapalne oskrzeli i płuc (zakaźne, niezakaźne)
  • choroby naczyniowe płuc
  • choroby nowotworowe oskrzeli i płuc

Sesja 1

 1. Tomografia komputerowa w chorobach wątroby
  • Protokoły skanowania wątroby, badanie kontrastowe wielofazowe.
  • Anatomia tomograficzna wątroby
  • Możliwości tomografii komputerowej w diagnostyce zmian miąższowych wątroby
  • Guzy wątroby i inne zmiany ogniskowe
  • Badanie TK jako złoty standard w diagnostyce anomalii naczyniowych wątroby
  • Przykłady innych anomalii naczyniowych jamy brzusznej, niezwiązanych z wątrobą
  • Choroby dróg żółciowych w obrazie TK

Sesja 2

 1. Trzustka - obraz prawidłowy, zapalenia, torbiele, zmiany ogniskowe, nowotwory
 2. Przewód pokarmowy - obraz prawidłowy, ciała obce, perforacje, wrzody, zmiany nowotworowe, zapalenia. Nieprawidłowości wpustu żołądka oraz rozworu przełykowego przepony.

Sesja 1

 1. Tomografia komputerowa układu moczowego, przestrzeni zaotrzewnowej oraz nadnerczy.
  • Protokoły skanowania układu moczowego, badanie kontrastowe wielofazowe.
  • Anatomia tomograficzna układu moczowego.
  • Choroby nerek możliwe do zdiagnozowania w badaniu TK.
  • Patologie moczowodów: ektopia, niedrożność.
  • Choroby pęcherza moczowego, badanie TK jako metoda pomocnicza w ocenie guzów pęcherza moczowego i cewki moczowej. Niedrożność cewki moczowej.
  • Badanie TK nadnerczy. Obraz prawidłowy, pomiary nadnerczy.
  • Zmiany rozrostowe nadnerczy, guzy nadnerczy inwazyjne.
  • Patologie przestrzeni zaotrzewnowej: nowotwory, krwotoki, ropnie.
  • Anomalie naczyń głównych jamy brzusznej.

Sesja 2

 1. Śledziona - obraz prawidłowy, zawał i skręt śledzony, zmiany ogniskowe, nowotworowe, pourazowe.
 2. Węzy chłonne, układ limfatyczny, ocena, obrazowanie. Węzły chłonne reaktywne, zmienione nowotworowo, przerzuty.
 3. Prawidłowy i chorobowy obraz macicy, gruczołu krokowego, jąder - przydatność badania tomograficznego w porównaniu z innymi metodami diagnostyki obrazowej. Powikłania pooperacyjne.
 4. Zmiany pourazowe w jamie otrzewnej.

 • Zebranie informacji z poprzednich spotkań online,
 • Sesja praktyczna,
 • Praca na stacjach roboczych,
 • Omawianie przypadków

 • Zebranie informacji z poprzednich spotkań online,
 • Praca na stacjach roboczych,
 • Omawianie przypadków własnych

Interpretacja skanów CT przed komisją egzaminacyjną.

Dodatkowo, w ustalonym terminie, 2-dniowy staż z pozycjonowania pacjenta i obsługi tomografu w placówce weterynaryjnej wyposażonej w tomograf komputerowy.

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.