1. Rekrutacja

Jakie są wymagania dostania się na kurs?

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Następnie Kandydatom będą przyznawane punkty według zasad

  • ilość opisywanych miesięcznie tomogramów x 75% wagi punktowej
  • ilość wykonywanych technicznie skanów x 15% wagi punktowej
  • ilość godzin na kursach tomograficznych, w których Uczestnik brał udział x 10% wagi punktowej.

Kandydaci z największą ilością uzyskanych punktów zostaną przyjęci na Kurs.

Jaki wynik otrzymam średnio wykonując 20 badań techniczne, ale nie wykonuję opisów ani nie brałem/łam udziału w kursach?

Kandydat otrzyma 20 x 0,15= 3

Jaki wynik otrzymam, jeśli opisuję średnio 20 tomogramów miesięcznie?

Kandydat otrzyma 20 x 0,75= 15

Jaki wynik otrzymam, jeśli byłem tylko na kursie tomografii, który trwał 15 h?

Kandydat otrzyma 15x 0,1= 1,5

Do kiedy trwa rekrutacja?

Rekrutacja trwa 2 tygodnie do 16.10.23 r.

Czy jeśli nie mam żadnego doświadczenia w tomografii mogę się zgłosić?

Oczywiście, natomiast w pierwszej kolejności według zasad punktowych rekrutacji będą przyjmowane osoby mające doświadczenie w opisywaniu i wykonywaniu tomogramów.

2. Uczestnictwo u Kursie

Ile osób będzie pracować przy stacji roboczej?

Dwie osoby. Jest to model nauki zaczerpnięty z medycyny ludzkiej.

Czy otrzymam certyfikat?

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w Kursie.

Jak długo będą trwały zajęcia praktyczne?

Zajęcia praktyczne będą trwały ok. 8 godz. (plus przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa). 

Jak długo będą trwały sesje on-line?

Sesje on-line będą trwały ok. 3-4 godz. w zależności od tematyki. Zostaną przeprowadzone na platformie ZOOM, z uwzględnieniem przerw pomiędzy wykładami.

Czy można zrezygnować z Kursu?

Można zrezygnować z kursu wg zasada zapisanych w Regulaminie.

3. Płatności

Czy jest możliwość płatności w częściach?

Płatność jest realizowana w całości. Brak możliwości płatności w częściach.

Jaki jest termin płatności faktury?

Płatność za fakturę na 14 dni przed rozpoczęciem kursu lub zajęć.

Kiedy otrzymam fakturę?

Po 7 dniach od zaksięgowania kwoty na koncie Organizatora.